kunst : n.a.r.-organisatie

kunst ligt voor het oprapen, je moet het gewoon doen zoals de n.a.r.-organisatie dat doet en laat zien op hun blog :

the n-a-r-organisation helps you alkemise your daily life with unwanted performances, obtrusive art & gross misconduct of a more diversional kind. find the magik sikness…in infantile missspellings. nigredo, albedo, rubedo !

http://n-a-r-organisation.blogspot.be/

loneliness of underground parking (april 2015)