kunst : bert lezy (b) in h(art) #168

in h(art) #168 :

bert lezy is tekenaar, schilder, graficus, beeldend kunstenaar, geluidskunstenaar en radiomaker altijd kritisch, soms absurd maar nooit goedkoop. hij publiceert via facebook dagelijks een werk op de dagelijkse lezy. het boek met alle werken van 2016 werd niet onuitgegeven door troebel neyntje. bert maakt wekelijks het radioprogramma blaastaal op de antwerpse zender radiocentraal.

meer werk van bert vind je op zijn website : bertlezy.be

de dagelijkse lezy vind je op facebook.

het boek vind je onderandere via troebel neyntje.

blaastaal vind je bij radio centraal en op podomatic

bert lezy is draughtsman, painter, graphic artist, noise-and radiomaker always critical, sometimes absurd but never cheap. he publishes daily via facebook and recently published a book with all the works of 2016. he also makes a weekly radioprogram called blaastaal on the antwerp radio radiocentraal.

more work by bert you will find on his website : bertlezy.be

the daily lezy (de dagelijkse lezy) you can find on facebook.

the book of the daily lezy you can find through troebel neyntje.

blaastaal on radio centraal and on podomatic.

 

-immoke?

 

-the trees versus the people

kunst : craig vanderschaegen (us) in h(art) #167

in h(art)#167 :

craig vanderschaegen is een fotograaf/drummer/geluidskunstenaar uit minneapolis met een oog voor menselijkheid in het ritme en de toon van de steeds uitbreidende verstedelijking.

craig vanderschaegen is a photographer/drummer/sound artist from minneapolis with eye for humanity in the rhythm and tone of the ever-expanding urbanization.

meer werk van craig vind je op zijn website : craigvanders.com

more work by craig you will find on his website : craigvanders.com

 

 

 

 

kunst : n.a.r.-organisatie

kunst ligt voor het oprapen, je moet het gewoon doen zoals de n.a.r.-organisatie dat doet en laat zien op hun blog :

the n-a-r-organisation helps you alkemise your daily life with unwanted performances, obtrusive art & gross misconduct of a more diversional kind. find the magik sikness…in infantile missspellings. nigredo, albedo, rubedo !

http://n-a-r-organisation.blogspot.be/

loneliness of underground parking (april 2015)