kunst : j corsís (b) in h(art) #171

j corsís is een fotograaf die leeft en werkt in borgerhout maar die zich ophoudt in het reële en in het mysterieuze. het is dan ook niet vreemd dat hij zich richt op portretten en theater (fc bergman, louise chardon en andere theaterhuizen in vlaanderen).

j corsís is a photographer who lives and works in borgerhout (antwerp) while remaining in the realm of the real and the mysterious. so it isn’t surprising he concentrates on portraits and theater (fc bergman, louise chardon and other companies in flanders).

het beeld in h(art) bevreemdt als een scène op toneel. het gloeit tussen wat was en wat nu is en wat zal zijn;  een schemerig spanningsveld tussen de verwrongen belofte van een plaats, de hunkering naar vrijheid en de vervorming van het geheugen. hyperrealistisch en poëtisch.

the image in h(art) seems alien like a scene on a stage. it glows and hovers between what was and what is and what will be; the shimmering field of tension between the distorted promise of a place, the longing for freedom and the transformation of memory. hyperreal and poetic.

onderstaande beelden zijn van het stuk olga geïnspireerd door tsjechov met op de achtergrond de in aanbouw zijnde driemaster belgica en van de dansvoorstelling vortex.

images below are of the chekhov inspired play olga with the yard of the tall ship belgica in the background and the dance performance vortex.

olga :

vortex :

j corsís nam ook deel aan de quarantaine tentoonstelling, waar hij de grens tussen foto en object vervaagde door poeder inkt afdrukken van foto’s van rode ceders te monteren op rood cederhout.

j corsís also participated in the quarantaine exhibition, with a work that defied the borders of object and photograph by using powder ink prints of photograps of red cedars mounted on red cedar wood.

je kan hem bereiken via jcorsis@yahoo.com

you can reach him through jcorsis@yahoo.com