kunst : john devlin (ca) in h(art) #170

in h(art)#170 :

na een kleine onderbreking in ons h(art) publicatieschema (omdat we #169 gemist hebben) zijn we erg blij en trots om john devlin als onze artiest voor uitgave 170 te presenteren.

after a slight glitch in our h(art) publishing schedule (as we missed issue 169). we are extremely happy and proud to present john devlin as our artist for issue 170.

 

ik leerde john in oktober 2013 kennen en in die drie en een half jaar is zijn artistieke parcours onnavolgbaar geweest zowel in precisie, in ambacht als in vorm. zijn kunst omvat architectuur, geloof en kosmos; van kleine deeltjes tot sterrennevels; van menselijke krabbels tot voorbij het abstracte. zijn zoektocht naar zijn plaats in dit universum toont ons wegen om onze plaats te zoeken terwijl wij ons eigen tocht naar de waarheid afstormen van alfa naar omega.

sommigen noemen dit outsider-kunst; voor mij echter is john devlin een insider die aan ons die aan de buitenkant staan rapporteert. een eigentijdse mysticus zonder alle new-age-mystiek die er helaas synoniem met is geworden; minder deep chopra, meer ruusbroec, meer olivier messiaen, meer luciano cilio.

in zijn laatste werken gebruikt hij texturen zoals goudblad en het resultaat is bijna als iconografie. ik ben benieuwd om erachter te komen waar dit zal leiden.

 

i have been acquainted with john since october 2013. in those three and a half years his artistic parcours has been par to none and evermore precise in its craft and imagery. his art encompasses architecture, faith and cosmos; from small particles to galaxies; from scribbles of man to beyond the abstract. his search for his place in this universe lays plans for all of us to look for ours as we hurdle down our own path from alpha to omega in search for truthfulness.

some would call this outsider art yet for me john devlin is an insider who reports to us on the outside. a contemporary mystic without all the new age mysticism that has sadly become synonymous with that; less deepak chopra, more ruusbroec, more olivier messiaen,  more luciano cilio.

in his latest works he has been adding textures like goldleaf and the result is not unlike iconography and i am fascinated to find out where this will lead.

 

Levels 1239., 2016, mixed media on paper, 28 x 22.5 cm., private collection.

Interstellar carbon tetrachloride molecule 1284., 2017, mixed media on paper, 28 x 22.5 cm., collection of the artist.

Interstellar carbon tetrachloride molecule 1285., 2017, digital file from mixed media on paper, collection of the artist.

links naar andere werken en ook john devlin’s eigen woorden over zijn kunst vind je hier :
links to other works as well john devlin’s own words on his art can be found here :
je kan john ook op facebook en instagram vinden waar hij regelmatig werk publiceert.
you can find john on facebook and instagram where he regularly publishes his work.