kunst : arrington de dionyso (us) in h(art)#173

hij is meer dan een tekenaar, meer dan een muzikant, een reizende mysticus in deze mythopoëtische realiteit. hij graaft dieper en klimt hoger en trekt ons uit ons gezetelde leven om ons te tonen wat bestaan echt kan zijn; exhuberant, kleurrijk, magisch. arrington de dionyso is een levenskracht. daarom moet ik dit even anders aanpakken dan voor wat en diegenen die voorafgingen. dat gaat dan zo…

dans:trans:punk:drone:noise:palimpsest:exstatisch/ex-statisch/niet:statisch/statisch/

transcendent:spiritueel:explosie/brandend als de geboorte/elkmoment:is:initiatie/

 

leven:is:ritueel/bestaan:is:ceremonie/breng:het:vuur:voorbij: lust:niet:zonder/creatie/ruil/bezeten:

 

bevrijd/de geest:is:verstild/proces/motief/extase/transcendentie/

 

vitaal/obscuur: niet exotisch►inotisch? niet etnisch/ / / / gnosis/tussen/ en/ en/ en!/ universeel.

 

substantieel/niet:leeg/tastbare geest/keel woeste keel/huil laag

 

ik heb arrington nooit persoonlijk ontmoet/ dat/ is toegelaten/ zonder limiet/

 

en zo ging het

 

voor feiten ga en zoek;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(dit werd voor het grootste deel geschreven op de muziek van arrington de dionyso’s malaikat dan singa)

 

 

he is more than a draughtsman, more than a musician, a travelling mystic in this mythopoetic reality. he delves deeper and climbs higher and draws us from our settled settee lives and shows us what existence really can be; exhubarant, colourful, magic. arrington de dionyso is a force of life. so that’s why i have to do this differently to what and those who came before. so it goes…

dance:trance:punk:drone:noise:palimpsest:ecstatic/exstatic/not:static/static/

transcendental:spiritual:explosion/burning like birth/everymoment:is:initiation/

 

life:is:ritual/existing:is:ceremony/bring:the:fire:beyond:lust:not:without/creation/exchange/possessed:

 

freed/the spirit:is:distilled/process/motif/ecstasy/transcendence/

 

vital/obscure: not exotic►enotic? non ethnic//// gnosis/in between/and/and/ and!/universal.

 

substantial/not:vacant/tangible spirit/throat wicked throat/bellow low

 

i have never met arrington in person/ that/ is permitted/ without limit/

 

and so it went,

 

for facts go and search;

www.arringtondedionyso.bigcartel.com

arringtond@gmail.com

(this was mostly written to music of arrington de dionyso’s malaikat dan singa)